• Καψάκια σκληρά: απλά και αντιβιοτικά
  • Υγρά εξωτερικής χρήσης: απλά, λοσιόν, υγρά σαπούνια, φαρμακευτικά σαμπουάν
  • Υγρά εσωτερικής χρήσης: πόσιμα διαλύματα – σιρόπια
  • Κόνεις εσωτερικής χρήσης: απλές σε φακελίδια, ξηρά σιρόπια (και αντιβιοτικά)
  • Δισκία: απλά, επικαλυμμένα, βραδείας απελευθέρωσης
  • Κρέμες, αλοιφές, πηκτώματα (απλές, αντιβιοτικές)

Οι διαδικασίες παραγωγής ακολουθούν τα πρότυπα GMP και ελέγχονται τακτικά από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού φαρμάκων (ΕΜΑ).

© {2019} Medichrom International S.A.. All Rights Reserved.